ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ IBAN*
* International Bank Account Number
   
  BIC Τράπεζας Πειραιώς: PIRBCY2N
   
Μετατροπή σε IBAN. Μετατρέψτε τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς σε λογαριασμό ΙΒΑΝ συμπληρώνοντας το πεδίο "Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς" και επιλέγοντας “Μετατροπή”.
 
 
Αριθμός Λογαριασμού Τράπεζας Πειραιώς:
   
 
   
Επιβεβαίωση ΙΒΑΝ. Επιβεβαιώστε την εγκυρότητα του αριθμού λογαριασμού ΙΒΑΝ σε οποιασδήποτε Τράπεζα συμπληρώνοντας το πεδίο "Επιβεβαίωση εγκυρότητας Λογαριασμού ΙΒΑΝ" και επιλέγοντας “Μετατροπή”. Η λειτουργία αυτή επιβεβαιώνει την εγκυρότητα του αριθμού IBAN και δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο λογαριασμός αυτός υφίσταται.
 
 
Επιβεβαίωση εγκυρότητας Λογαριασμού ΙΒΑΝ :